dummy

Packaging tips

Packaging tips

 
Emballera med stötdämpande material.

Emballera varan i stötdämpande material innan du packar den i paketet, då det utsätts för stötar under automatsorteringen. Ska du skicka flera artiklar i ett paket, emballera varje del med stötdämpande material.

 
Packa i minsta möjliga förpackningsstorlek.

Välj den minsta möjliga förpackningsstorleken för varorna som ska skickas, de bör vara tätt packade men inte klämda för att undvika skador. Välj ett tåligt och slätt ytteremballage.

 
Förslut paketet med tejp eller motsvarande.

Förslutning med t.ex. snöre eller rep godtas inte då det riskerar att fastna i sorteringsanläggningen och orsaka skada.

 
Hantering av ömtåliga varor.

Ömtåliga varor som glas bör vara ordentligt emballerade med glas och placerade mitt i paketet för att undvika kontakt med kanterna. Använd ett styvt och tåligt material som ytterhölje.

 
Adressetikett och märkning.

Paketet ska vara tillräckligt stort för att rymma DHLs adressetikett. Etiketten skall vara fullt synlig, läsbar och möjlig att skanna, den får inte vara vikt eller skrynklig. Extrabudskap utöver adressetiketten, t.ex. "Denna sida upp" fungerar inte, då godset sorteras maskinellt.

 
Varor som innehåller vätska.

Se till att vätskor förpackas i emballage med absorberande material, för att undvika läckage vid eventuell skada. Förpacka varan så att den inte kan röra sig i paketet.

 
Intakt emballage vid upphämtning.

Emballaget får vid upphämtning inte vara skadat på något sätt. Då skyddar det inte innehållet tillräckligt och godset kan skada personal och annat gods.

 
Skadat emballage ersätts inte.

Skadat emballage ersätts inte av DHL, eftersom det inte betraktas som en del av varan utan finns där för att skydda innehållet i den normala transporthanteringen.

 
Ojämna varor ska läggas i kartong.

Runda eller ojämna varor ska läggas i kartong och fixeras med fyllnadsmaterial. Paketen måste ligga stabilt utan att kunna rulla eller välta i hanteringen på grund av rund, ojämn eller orgelbunden form.

Get started