Minska din miljöpåverkan på ett smart och enkelt sätt.

Genom att välja Skicka Grönt kan du sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på utvecklingen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i det svenska transportnätverket.

Varje gång du checkar ut i en e-handel och väljer Skicka Grönt köper du in dig i andelar i vår samlade kapacitet av klimatreducerande frakt. Kostnaden är 5:- per försändelse. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Istället möjliggör Skicka Grönt att vi ersätter ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen där de gör som mest nytta.  Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part. Priset för Skicka Grönt baseras på merkostnaden för miljöinvesteringar i dyrare teknik och bränslen.

Skicka Grönt vänder sig till dig som konsument och kommer att finnas som valbart alternativ när du väljer frakt, men samma lösning har funnits för våra företagskunder länge och heter då Miljöfrakt. Sedan starten har Miljöfrakt bidragit till att sätta ca 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik på marknaden. Vi har bland annat investerat i fordon som använder biogas, etanol och bioDME. Tillsammans har dessa fordon rullat nästan 800 varv runt jorden. För att ett fordon ska kvalificera sig till att producera Miljöfrakt och Skicka Grönt krävs att:

  • Inköp av fordon eller bränsle måste vara dyrare än en vanlig transportlösning. Åkeriet måste kunna visa på en merkostnad för fordonet.
  • Fordonet måste reducera utsläpp av fossila klimatgaser >70%
  • Avtal sluts med transportören på 3-5 år med möjlighet till förlängning
  • Transportören får betalt för de tonkm som produceras grönt
  • Fordon och bränsle följs upp månadsvis
  • Kapacitetskoordinering varje månad för att producera lika många grön tonkm som Miljöfrakt sålts
  • Årlig granskning av externt certifieringsbolag

Ladda ner senaste granskningsrapporten