dummy

När det viktigaste behöver komma fram.
Privatpaket inom Sverige och EU.

När det viktigaste behöver komma fram.
Privatpaket inom Sverige och EU.

dummy

Finalmatcherna i SDHL spelas utan publik. Registrera intresse inför SDHL’s säsong 20/21.

Finalmatcherna i SDHL spelas utan publik. Registrera intresse inför SDHL’s säsong 20/21.

Hur hanteras COVID-19 (Coronavirus) på DHL?

DHL tar situationen med COVID-19 (Corona) i Sverige och övriga världen på största allvar. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och ser till att vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen av Corona bland våra medarbetare, samarbetspartners och kunder och vi ser givetvis till att följa de officiella råd och rekommendationer som löpande kommuniceras av ansvariga myndigheter. God handhygien och att se till att stanna hemma om man känner symptom på att bli sjuk är de två enskilt viktigaste åtgärderna man som individ kan vidta för att bidra till en minskad smittspridning.   

I takt med att allt fler länder runt om oss nu börjar stänga gränserna, införa karantän av befolkningen samt införa in- och utreserestriktioner bedömer vi nu att det kan finnas risk för att paket i vissa fall inte kommer fram till mottagaren på avsedd tid. DHL gör dock allt för att upprätthålla vår service så långt det är möjligt.

För mer information om COVID-19:

www.folkhalsomyndigheten.se
www.msb.se
www.krisinformation.se

Hitta ditt DHL-ombud